మీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే పని తీరుని మరియు రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకొని క్రింద మీ ఎమ్మెల్యే పై అభిప్రాయాన్ని మీ అమూల్యమైన ఓటు రూపంలో తెలియజేయగలరు.

Comments

comments