ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి జరుగుతున్న అన్యాయానికి ముఖ్య కారకులు ఎవరు ?

2014 లో ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలు అమలు కాకపోవడానికి , ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అన్యాయానికి ముఖ్య కారణం ఎవరని మీరు భావిస్తున్నారో క్రింద ఓటు వేసి తెలుపగలరు.

Comments

comments

Leave a Reply

*